LuontoRovaniemi -hankkeen tulokset, vaikutukset

 

 Lyhyen ajan vaikutukset

1. Rovaniemi Nature -brändin avulla Rovaniemen tunnettavuus monipuolisena, modernina, arktisena luontomatkailukohteena kasvaa. Luontopalveluiden laatu, turvallisuus ja palveluvarustus kehittyvät.

2. Yritysten asiakasvolyymit kasvavat

Pitkän ajan vaikutukset

1. Yritykset kehittävät uusia ja monipuolisia tuotteita eri asiakasryhmille saadun asiakaspalautteen avulla.

2. Yritysten kannattavuus paranee kun ne käyttävät hyväkseen markkinoinnissaan ja tuotekehityksessään nykyistä enemmän digitaalisia välineitä ja niihin pohjautuvia liiketoimintakonsepteja.

 

831_216108_karpalon poimintaa.jpg Kuva: Rovaniemen kaupunki, Aarno Torvinen