Luontomatkailun sähköisiä palveluja kehitetään – LuontoRovaniemi-hanke sai jatkorahoituksen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Rovaniemen kaupungille 714 126 euroa EAKR-rahoitusta LuontoRovaniemi-hankkeeseen. Hanke sisältää sähköisten palveluiden kehittämistä ja investointeja. Hankeaika on 1.11.2016 – 31.12.2018. Hankkeen jatkoaika on 1.1.2019 - 30.9.2019.

Hankkeen toteuttavat Metsähallituksen Lapin luontopalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen kaupunki. Tavoite on luoda Rovaniemen alueen luontomatkailulle brändi ja nostaa esille brändityön, sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla arktisen luonnon tarjoamia elämyksiä; terapeuttisia elementtejä, virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia. Kohderyhmänä ovat alueella toimivat matkailuyritykset.

Hankkeen toimenpiteitä ovat: Yhteisen LuontoRovaniemi-brändin kehittäminen, yhteisen laatutason määrittely ja opastuksen kehittäminen pilottikohteilla, sähköisen tiedottamisen kehittäminen; panoraamakamera, sähköiset infotaulut, digitaaliset opasteet ja sähköinen karttasarja sekä sähköisen käytönseurannan kehittäminen Wlan-tukiasemien ja mobiilisovelluksen avulla.

Tavoitteita ovat muun muassa helposti saavutettavat sähköiset luontomatkailupalvelut, yhteinen brändi markkinoinnin välineeksi matkailuyrittäjille ja -alan toimijoille sekä kokonaisvaltaisia luontoelämyksiä matkailijoille. Brändiä hyödynnetään Napapiirin retkeilyalueen ja Napapiirin Pajakylän matkailualueen keskeisten reittien lähtöalueiden opastauluissa, sähköisissä palveluissa ja alueen matkailumarkkinoinnissa.

Tavoitteena on myös kasvattaa matkailijoiden viipymää alueella sekä kehittää matkailun ympärivuotisuutta ja etenkin kesämatkailua.

Yhteistyössä mukana Rovaniemen kaupunki, Metsähallitus Lapin luontopalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, alueen matkailuyritykset, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, MTI, Santa Sport ja muut matkailualan toimijat.

Vipuvoimaa-logo.png
 EU-logo.png

 

Rovaniemi_logo.jpg

 Metsähallitus_logo.jpg
 lapinamk-logo.jpg