Tavoitteetkuvat 269.jpg

Valittujen luontokohteiden osalta tehdään saavutettavuuden parantamiseen sekä reittien ja rakenteiden kehittämiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat valituilta luontokohteilta: 1. Napapiirin retkeilyalue, 
                             2. Kivalot-Kaihuanvaara, 
                             3. Louevaara (uusi kohde), 
                             4. kohde (valitaan ohjausryhmän kokouksessa 22.2.2011) ja
                             5. Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön esiselvitys
                                                                                          
Kohdekohtaisten toimenpidesuunnitelmien tavoitteena on suunnitella yritystoiminnalle toimintaedellytyksiä luovaa infraa/virkistyskäytön reitistöjä. Mikäli suunnitteluhanke johtaa rakenteiden toteutukseen, niin muodostuu hyödynnettäviä matkailutuotteita. Tämän lisäksi suunniteltavat reitistöt palvelevat paikallista väestöä sekä kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita.

Suunnitteluprosessi on välttämätön, ennen kuin toteutustoimista voidaan päättää.Vaattunkiköngäs.jpg