Kohderyhmä ja -aluekarpalot.jpg

Hanke toimii koko Rovaniemen alueella painottuen voimakkaasti kaupunkikeskustan läheiselle maaseutualueelle. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat kotimaiset- ja kansainväliset luontomatkailijat, maaseudun matkailuyritystoimintaa harjoittavat yritykset ja luontomatkailuun tukeutuvaa yritystoimintaa suunnittelevat, kylien ja kaupunkikeskustan asukkaat sekä matkailijoille erilaisia palveluitaan tarjoavat yritykset maaseudulla ja kaupungin keskustan alueella

LuontoRovaniemi- Maaseudun retkeilyreitistöjen kehittämishanke on Rovaniemen luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöä edistävä hanke.Suunnittelutyön kohteeksi hankkeessa on valittu seuraavat luontokohteet:  1. Napapiirin retkeilyalue, 
                                                                                                                                       2. Kivalot-Kaihuanvaara, 
                                                                                                                                       3. Louevaara (uusi kohde), 
                                                                                                                                       4. kohde (valitaan ohjausryhmän kokouksessa 22.2.2011) 
                                                                                                                                       5. Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön
                                                                                                                                            virkistyskäytön esiselvitys

Kyseiset kohteet ovat luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön näkökulmasta hyvin merkittäviä ja niiden lähialueilla on Rovaniemenkamiina.jpg olosuhteisiin nähden kohtuullisesti jo olemassa olevaa maaseudun matkailuyritystoimintaa sekä muuta matkailijoita palvelevaa yritystoimintaa. Kehitettävien luontokohteiden katsotaan luovan edellytyksiä myös uuden matkailuyritystoiminnan viriämiseen alueilla.