Muista aktiviteeteista ja niihin liittyvistä palveluista saat lisää tietoa Rovaniemen Matkailun ja Markkinointi Oy:n
verkkopalvelun www.visitrovaniemi.fi kohdasta http://www.visitrovaniemi.fi/Suomeksi/Aktiviteetit/Muut_aktiviteetit.iw3.

.