LuontoRovaniemi - Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön kehittäminen, esiselvitys vesiretkeilu_kuva.jpg

LuontoRovaniemi hanke tuottaa esiselvityksen Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön kehittäminen.

Esiselvityksen kautta muodostetaan kokonaiskuva Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön nykytilasta sekä kehittämistarpeista, minkä perusteella on helpompi lähteä toteuttamaan tarpeelliseksi katsottuja suunnitelmia ja niiden mukaisia toimenpiteitä.

Selvityksen kautta on lisäksi tarkoitus edistää tiedonkulkua vesistömatkailusta ja vesistön virkistyskäytöstä eri osapuolten (yrittäjät, viranomaiset, seurat, asukkaat ja muut tahot) välillä ja sitä kautta luoda Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön vesiretkeilyn kehittämiselle erinomaiset edellytykset. 

Aihepiirejä, joita selvityksessä tarkastellaan ovat veneily, retkimelonta ja koskimelonta/koskenlasku.

Lisätietoa Rovaniemen vesiretkeilystä saat Metsähallituksen verkkopalvelusta www.luontoon.fi kohdasta vesiretkeily sekä vesireiteistä jaIMG_6926.jpg niihin liittyvistä palveluista Metsähallituksen verkkopalvelusta www.retkikartta.fi.

Vesistömatkailuun liittyvistä palveluista saat tietoa Rovaniemen Matkailun ja Markkinoinnin verkkopalvelun www.visitfinland.fi kohdista: