LuontoRovaniemi -
Maaseudun retkeilyreitistöjen
kehittäminen

Hanke toimii koko Rovaniemen alueella painottuen voimakkaasti kaupunkikeskustan läheiselle maaseutualueelle. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat kotimaiset- ja kansainväliset luontomatkailijat, maaseudun matkailuyritystoimintaa harjoittavat yritykset ja luontomatkailuun tukeutuvaa yritystoimintaa suunnittelevat, kylien ja kaupunkikeskustan asukkaat sekä matkailijoille erilaisia palveluitaan tarjoavat yritykset maaseudulla ja kaupungin keskustan alueella